Dotacje i projekty UE

  1. Cele projektu

Projekt ma na celu wdrożenie procesu produkcji wozów asenizacyjnych (poj. 6-14 tys. L.) oraz wprowadzenie elementów
innowacyjnych

  1. Efekt projektu

Efektem projektu jest wdrożenie procesu produkcji wozów asenizacyjnych oraz wprowadzenie elementów
innowacyjnych tj.
– hydrauliczne ustawianie kąta położenia beczki względem jej ramy
– zastosowanie niezależnego układu hydraulicznego
– centralne smarowanie elementów ruchomych
– podwójny rozlewacz
– spulchniacze śladów

  1. Wartość projektu

4 100 000 PLN

  1. Wkład funduszy Europejskich

2 460 000 PLN